Reblogged from Kitten nightmares.
bluepueblo:

Medieval Castle, Transylvania, Romania
photo via igor

bluepueblo:

Medieval Castle, Transylvania, Romania

photo via igor

Reblogged from Blue Pueblo

ohwtsons:

Emma + Braids

Reblogged from emma watson;
Reblogged from emma watson;
thefashionbubble:

John Rocha Fall/Winter 2014 Details, LFW.

thefashionbubble:

John Rocha Fall/Winter 2014 Details, LFW.

Reblogged from Lucidity
bluepueblo:

Snow Cabin, Bucegi Mountains, Romania 
photo via josie

bluepueblo:

Snow Cabin, Bucegi Mountains, Romania

photo via josie

Reblogged from Blue Pueblo

Emma Watson + favourite Dresses

Reblogged from emma watson;
undr:

New York, Etats-Unis, 1960. © Robert Doisneau 

Thanks to protege-moi

undr:

New York, Etats-Unis, 1960. © Robert Doisneau 

Thanks to protege-moi
Reblogged from Undr